مبلغ کل خرید : 0 تومان
مشاهده سبد خرید
سبد خرید خالی است
سبد خرید شما خالی است
circle triangle
broken triangle
broken triangle

امیر حافظ کیهانی

امیرحافظ کیهانی یکی از ستاره های‌ آینده دار ایرانیست که از سن بسیار کم توانست بـه کمک پدرش استعدادهایش را در زمینه های گوناگون مانند زبان انگلیسی، موسیقی، ورزش، نویسندگی، پادکست و.. کشف کند .
امیرحافظ کیهانی،متولد 18 مهر ماه 1381 در شهر تهران می باشد. این کودک اعجوبه و نابغه، با مربیگریپدر از سن یک سالگی فعالیت خود شروع کرده اسـت.

فهرست توانایی هاپادکست هاکتاب هاcircle triangle

بیوگرافی امیرحافظ

امیرحافظ کیهانی یکی از ستاره های‌ آینده دار ایرانیست که از سن بسیار کم توانست بـه کمک پدرش استعدادهایش را در زمینه های گوناگون مانند زبان انگلیسی، موسیقی، ورزش، نویسندگی، پادکست و.. کشف کند .
امیرحافظ کیهانی،متولد 18 مهر ماه 1381 در شهر تهران می باشد. این کودک اعجوبه و نابغه، با مربیگریپدر از سن یک سالگی فعالیت خود شروع کرده اسـت.

broken triangle
broken triangle


مقاله های امیرحافظ کیهانی

  • همه
  • توسعه فردی
  • ورزش و موسیقی
نظم و برنامه ریزی
نظم و برنامه ریزی
۰۹
مرداد ۱۳۹۹
اعتماد به نفس
اعتماد به نفس
۰۹
مرداد ۱۳۹۹
تاثیرات خوب موسیقی
تاثیرات خوب موسیقی
۰۹
مرداد ۱۳۹۹
تاثیرات مثبت موسیقی
تاثیرات مثبت موسیقی
۰۹
مرداد ۱۳۹۹
اهمیت ورزش
اهمیت ورزش
۰۹
مرداد ۱۳۹۹